Czym jest ActivBox?

ActivBox to wyjątkowo prosty sposób sprzedaży usług Twoich lub Twojej firmy.

ActivBox to okienko sprzedażowe, prezentujące Ciebie i szczegółowy opis Twoich usług. Wszystkie dane umieszczasz na naszym serwerze. Nie musisz nawet posiadać własnej strony.

ActivBox to miejsce na pokazanie wykonawcy osobiście odpowiedzialnego w firmie za wykonanie wskazanych usług.

ActivBox to także prosty moduł (widget), którego kod możesz zainstalować na swojej stronie, blogu, fanpage`u lub na stronach znajomych osób, przez które sprzedajesz swoje usługi.

ActivBox to pełna automatyzacja czynności sprzedażowych: przedstawienie usług i umożliwienie wyboru, regulamin zakupu i wykonania usługi, przyjęcie zapłaty, wystawienie paragonu, kontakt SMS-owy i mailowy Klienta z Wykonawcą.

ActivBox to sposób na prezentację swoich usług w znanych serwisach branżowych Partnerów.

Funkcje ActivBox

Dla Klienta

 • Przedstawia usługę poprzez jej szczegółowy opis, wykaz czynności, które zawiera i których nie zawiera, cenę, harmonogram wykonania
 • Przedstawia Wykonawcę poprzez ukazanie jego profilu zawierającego dane osobowe, kontaktowe, lokalizację, specjalizację i osiągnięcia zawodowe, opinie, odpowiedzi na pytania klientów
 • Przyjmuje zlecenie wykonania usługi, pobiera opłatę za wykonanie usługi (lub zaliczkę) i przekazuje mailem szczegóły zlecenia oraz wystawia paragon w imieniu Wykonawcy
 • Przekazuje Wykonawcy (SMS-em i emailem) telefon i email Klienta w celu szybkiego kontaktu
 • Powiadamia Klienta (SMS-em i emailem) o potwierdzeniu wykonania usługi przez Wykonawcę i przekazuje prośbę o oczekiwanie na kontakt ze strony Wykonawcy
 • Zwraca pieniądze Klientowi w przypadku niemożności wykonania zlecenia (np. z powodu choroby, nieobecności czy niemożliwości kontaktu z Wykonawcą)

Dla Wykonawcy

 • Jest zdalnym biurem, kancelarią czy stoiskiem prezentującym usługi Wykonawcy i przyjmującym na nie zlecenia
 • Pozwala dołączyć do wykazu usług oferowanych przez Wykonawcę gotowe opisy usług wcześniej sformalizowanych i nadać im własną cenę
 • Pozwala dołączyć własne opisy usług wg sformalizowanego schematu
 • Udostępnia miejsce na umieszczenie wielu danych o Wykonawcy, jego osiągnięciach i specjalizacji
 • Dołącza do opisu Wykonawcy treści pytań i odpowiedzi, których udzielił nieodpłatnie Klientom
 • Dołącza do opisu Wykonawcy opinie przekazywane przez Klientów
 • Dołącza do opisu Wykonawcy certyfikaty i wyróżnienia uzyskane w sieci ActivBox
 • Przekazuje wpłaty klientów na konto Wykonawcy
 • Księguje wpływy, wydatki oraz prowadzi różnorodne statystyki kontaktów z Klientami